ZGŁOSZENIE NA REKOLEKCJE DK
Zapisy na rekolekcje organizowane przez diecezję legnicką
osoba zgłaszajaca powinna mieć email